Jan Němec Mgr. Blade
Home Webdesign Advertisement Contact TopMenu
Bottom
 
   

Fórum: S.E.O. (příspěvků: 1)

Pravidlo è. 1 (28.10.2005 18:55)

Anglické "content is a king" (doslova obsah je králem) je rozhodnì pravdivé - existují sice zpùsoby, jak se krátkodobì dostat na solidní pozici pøedevším na google - vzpomeòme google bomby, ale dlouhodobì vítìzí weby kvalitní. Ostatnì je vždy jednodušší na web umístit nìco, co návštìvníky zajímá, než se je (prostøednictvím vyhledávaèù) snažit podvést. Je nutné si uvìdomit, že soupeøem jsou teamy pracovníkù, které dlouhodobì hledají cesty, jak optimalizovat vyhledávaè. Proti nim stojí vìtšinou jeden, èi dva lidé. Krátkodobì je možné zvítìzit, ale dlouhodobì ...

Celé téma:

  • Pravidlo è. 1 (28.10.2005 18:55)
Odpovědět na příspěvek
Nadpis:
Text:
Top