Jan Němec Mgr. Blade
Home Webdesign Advertisement Contact TopMenu
Bottom
 
   

Řeč čísel

1
Jednička vyjadřuje prapůvod všech věcí. Je číslicí vítězů, často však bezohledně sledujících svůj cíl.
2
Dvojka v sobě skrývá naději na úspěch
3
Trojka je magické číslo Jupitera. Symbolizuje trojici boží, tři ctnosti - Víru, Naději a Lásku, tři krále jdoucí do Betléma, ale též trojrozměrný svět a tři stránky lidské existence - hmotnou, rozumovou a citovou.
4
Čtyřka není právě nejšťastnějším číslem. Znamená čtyři rozpoutané přírodní živly - oheň, vodu, vzduch a zemi - a jimi způsobené katastrofy. Takový je i počet jezdců z Apokalypsy.
5
Pětka je pokládána za číslo talentu a vědění.
6
Šestka je číslem splněné touhy, pokoje a sklizně.
7
Sedmička má mezi čísly zcela výjimečné postavení. Je vždy šťastná a příznivá. Sedm dní trvalo stvoření světa, s magickou sedmičkou se setkáváme v pohádkách a pověstech.
8
Osmička značí přírodní rovnováhu.
9
Devítka je symbolem zrození a pralátky, v níž se vracejí zpět všechny tvary věcí a světů.
10
Desítka mění neštěstí ve štěstí a zlé v dobré.
11
Jedenáctka není jednoznačně příznivým číslem. Je v ní ukryto cosi nebezpečného, pramenícího z touhy po moci.
12
Dvanáctka je mimořádně tajemné a magické číslo. Znamená konec života a počátek nového. Dvanáctiúhelník měl nezastupitelnou roli ve znacích mágů.
13
Třináctka přináší pláč a smrt. Biblický příběh o večeři Páně, kdy s dvanácti apoštoly usedl k večeři třináctý Ježíš, který pak musel zemřít, zesiluje pověru o zlých následcích čísla třináct.
14
Čtrnáctka je celkem příznivým číslem, neboť sestává ze dvou sedmiček.
15
Patnáctka je spojkou života a smrti, dne a noci. Symbolizuje proměnlivost a nestálost. Nejstarší magický čtverec čínských mágů, složený ze základních devíti čísel, dává vždy při součtu svislých, vodorovných i příčných řad číslo patnáct.
16
Šestnáctka je číslicí nedostatku, bídy a nouze.
18
Osmnáctka v sobě skrývá nepříjemnosti, starosti a nemoci.
23
Třiadvacítka je číslem věčnosti. Je považována za mužský symbol vážící se ke Slunci.
28
Osmadvacítka je ženským symbolem vztahujícím se k Měsíci.
40
Čtyřicítka je v Orientu pokládána za symbol pokuty a trestu uloženého vyšší mocí.
Článek vyšel v magazínu MF Dnes

Top