Jan Němec Mgr. Blade
Home Webdesign Advertisement Contact TopMenu
Bottom
 
   

Hodnota peněz v závislosti na splatnosti

Následující formulář a graf Vám umožní zjisti hodnotu zakázky při dané marži, spatnosti a úrokové míře. Je to ukazatel, který ukazuje čistou hodnotu zakázky. Především velké obchodní řetězce dokázaly dnes dotlačit své dodavatele k velmi dlouhým splatnostem a nízkým maržím. Po přepočtu je možné zjistit, že tímto způsobem se dostali téměř na nulovou čistou marži, za kterou od svých dodavatelů nakupují.

Čistá marže
Úroková sazba*) % p.a.
Splatnost**) dní
Marže***) %
Čistá marže %

Graf splatnosti, při které je čistá marže nulová

Následují graf ukazuje dobu, po kterou je možné mít alokované zdroje (nepřesně splatnost), aby marže byla právě nulová vzhledem k úrokové sazbě v předchozím formuláři - graf se překreslí po přepočtení čisté marže.

*) Spíše by bylo vhodné označení cena peněz - tedy skutečná cena, kterou nás peníze stojí - úroková sazba + ...
**) Opět by přesnější označení bylo "doba, po kterou alokujeme zdroje - tedy doba mezi tím, kdy peníze získáme, proti tomu, kdy je musíme vydat.
***) Pro naše účely rozumíme marží ziskovost zakázky - tedy (prodejní cena)/(nákupní cena) - 100%

Top